Det är en stor förmån att få presentera Stöd- och Motivationsboendet Hörnstenen. Ett nytt spännande koncept som öppnar upp för flexibla lösningar. Den egna motivationen är viktig för att komma ur ett beroende och därför behöver insatserna vara anpassade till varje persons önskemål, förutsättningar och behov.

 

Psykosocialt stöd i olika former är helt avgörande för att nå goda resultat. Det är ofta bristen på dessa insatser som leder till återfall i missbruk då social problematik idag är komplex. Det handlar inte bara beroende, arbetslöshet eller att vara nyanländ utan är ofta en komplicerad kombination av olika omständigheter. Därför behöver insatserna anpassas till den verkligheten.

 

Nätverksbyggande med organisationer och offentliga aktörer med olika kompetensområden är centralt för att uppnå varaktiga resultat. På Hörnstenen arbetar vi för att kunna erbjuda varje boende rätt stöd där målet är en långsiktig och hållbar drogfrihet.

Kerstin Eriksson, Styrelseordförande
https://www.linkedin.com/in/kerstin-eriksson-b1603188/