Arbetar som kontaktperson bland våra boende.

Utbildad behandlingsassist men delar även på ansvaret för matvaruinköp och är den som känner ansvar för att det ska vara rent och snyggt på boendet. Vidare driver Sara vår Second Hand-butik på facebook Marketplace. På fritiden är hon intresserad av sång och musik.