Mitt namn är Antonio Kiasisua, pastor och själavårdare. Jag har läst själavårdskurs på högskolenivå och studerat 2 år på Bibelinstitutet i Filadelfia och är Bachelor i Teologi. Jag har jobbat inom LP-verksamheten missbruksvård på kristen grund i två decennier. Själv har inga erfarenheter av varken alkohol eller drogsmissbruk men jag älskar att hjälpa människor, det är det jag brinner för. Mitt uppdrag här är andlig vägledning genom samtal. 

På fritiden gillar jag att promenera, att läsa böcker och tränar på gym.