Utbildad ekonom med ansvar för Hörnstenens bokföring. Finns också med i stöd och motivationsdelen. Har både hund och katter att sörja för.