Oxford House

Det första Oxford House (OH) öppnades i Silver Spring, Maryland 1975 av Paul Molloy som hade varit anställd i senatskommittén mellan 1967 och 1972 när han sökte behandling för sin alkoholism i ett halvvägshus 1975.

Senare samma år skulle halvvägshuset stängas på grund av ekonomiska svårigheter och Molloy och de andra invånarna tog över hyresavtalet och valde namnet Oxford House.

Begreppet OH syftar på de hus som är verksamma under "Oxford House Model", ett samhällsbaserat tillvägagångssätt för rehabilitering efter missbruk i en oberoende, stödjande och nykter levnadsmiljö. Idag finns det nästan 3000 OH i USA och några stycken i andra länder, varav Hörnstenen är ett.


De tre reglerna:

• Nolltolerans mot droger eller alkohol och den boende får inte uppträda störande

• Huset ska drivas demokratiskt

• Gemensamma kostnader betalas solidariskt. Ett visst antal AA-möten i veckan kan vara obligatoriska men det varierar från hem till hem. Varje vecka ett obligatoriskt boendemöte för att diskutera eventuella gemensamma frågor.

Oxford House Hornstenen Permanent charter (Sweden)

10 november 2020 blev Hörnstenen godkänt som ett sk "charter" hos Oxford House (OH). Det innebär att vi nu officiellt är en del av organisationen och samarbetar för att hjälpa hemlösa till ett boende, arbete och en ordnad tillvaro.

Det har varit en lång process då OH under ett års tid kvalitetssäkrat Hörnstenens boende, modell och en viss anpassning har också skett till den amerikanska modellen.

OH har ett grundmurat renommé i USA sedan decennier. Under president Reagan antogs en ny federal lag för att särskilt gynna OH. Syftet med den lagen var att underlätta finansieringen av nya hem då man etablerade sig i allt fler delstater.