Info corona

Utifrån rådande omständigheter gäller följande regler och restriktioner för boendet:

• Inga privata besök på boendet endast om det är godkänt av boendets ledning.
• Boende, volontärer och personal på Hörnstenen ska vara restriktiva med resor.
• Ärenden ska göras i närområdet där det är möjligt.
• Noggrannhet med handhygien.
• Visa hänsyn och omsorg om varandra.