FAQs

Q?

Riktlinjer Oxford House

A.

  • Vid bruk av alkohol eller droger får man lämna hemmet omedelbart
  • Vid veckomötets beslut väger alla röster lika mycket
  • Kostnader för mat, hyra och övriga omkostnader delas solidariskt mellan de boende

Q?

Vad har personalen för kompetens?

A.

Behandlingsassistent

Ekonom

Kökspersonal

        Socialpedagog

        Övriga yrkeserfarenhet: kommunal tjänsteman, byggnadsledare, lärare mm ...

Q?

Hur får jag en plats hos er?

A.

Alla som söker till oss vill vi helst träffa för ett personligt kontaktbesök.
Socialtjänsten skall vara kontaktad och med från början av planeringen.