Telefon: 070-717 80 52

Verksamhetsansvarig med övergripande ansvar för den dagliga verksamheten. Lever och arbetar efter devisen ”en bit i taget”. Hindren övervinns ett och ett.

EnglishSwedish