Jobbar med det dagliga stödet för de boende.
Ambition: Skapa förtroende, jobba långsiktigt och vara tydlig. Anders har tio års yrkeserfarenhet av boendestöd och behandling. Musikintresserad och allmänorienterad.