verksamhet

Ett sammanhang där personer i behov av insatser får möjlighet att leva, växa och utvecklas med stöd av andra.

Hörnstenen är inget behandlingshem men ger stödjande insatser utifrån den enskildes behov.

Det är en plats där de boende har möjlighet till inflytande och medbestämmande och där alla ansvarar tillsammans för skötsel och trivsel.

EnglishSwedish