värdegrund

Verksamheten arbetar utifrån en kristen värdegrund. Centralt är alla människors lika värde.

Vi ser människan som en helhet av ande, kropp och själ och erbjuder därför insatser som möter hela människan.

Verksamhetens primära drivkraft och mål hämtas ur dess värdegrund och allt överskott återinvesteras i verksamheten.

Verksamheten ägs och drivs av personer ur målgrupperna.

Verksamheten verkar enligt demokratins idéer.

EnglishSwedish