värdegrund

Vi ser människan som en helhet bestående av ande, kropp och själ och erbjuder insatser som möter hela människan.

Verksamheten vilar på en miljöterapeutisk värdegrund där alla människors lika värde och lika rätt är genomgående utan undantag. Grundläggande för att den enskilde ska kunna känna sig trygg hos oss är ett värdigt bemötande, den ömsesidiga respekten vi visar varandra och varje människas rätt till att göra sina personliga val med bibehållen integritet.