insatser

Vi tror att Ande, kropp och själ behöver vara i symbios, därför arbetar vi med alla dessa tre områden.
Varje människa är unik och vi möter varje individ där den befinner sig i livet.

samtal

Motiverande samtal
På Hörnstenen finns personal med lång erfarenhet av att möta personer i samtal av motiverande, stödjande och korrigerande karaktär.
notebook-336634_640

Arbetsträning
Träning i dagliga aktiviteter -> hemmets skötsel –> arbeta eller studera utanför boendet.
Progressivt anpassade aktiviteter till individen i syfte att gradvis optimera förmåga och framsteg. 

myndighet

Myndigheter och sjukvård
En kontaktperson ger stöd vid behov. Att ge stöd, uppmuntran och att skapa trygghet i relation till olika myndigheter är viktigt.
Många av våra boende har ofta en lång historia av konfliktfyllda möten med myndigheter.
arbtraning

ADL–träning
Att påbörja återanpassningen utifrån de färdigheter som redan finns är grundläggande för att växa som människa.
Att gå från svårigheter att sköta sina dagliga behov till att var med och visa andra hur man gör stärker självkänslan.
euro-870757_640

Ekonomi
Ofta är ekonomin i kaos och det kan upplevas som frusterande att möta den ekonomiska verkligheten.
Tillsammans med den boende gör vi en genomlysning av situationen, ger handfasta råd och konkret hjälp.
hypertension-867855_640

Medicinering
Vi samarbetar med vårdcentraler, Beroendecentrum och Apotek. 
Vår personal delar ut medicin utifrån förskrivning av läkare.
baby-1435097_640

Relationer
Som så mycket annat som påverkas av ett missbruk kan det vara en lång väg och krävas mycket stöd för att hitta tillbaka till en sund relation med anhöriga.
Att skapa nya positiva nätverk uppmuntras.
teamwork-2188038_640

Gemenskap
Att umgås med varandra och att ge och ta i en nära gemenskap kan vara svårt för oss alla. Genom övning och praktik blir det lättare att bygga upp nya färdigheter och att vara trygg i sig själv utan droger kan ta sin tid.
dumbbells-2465478_640

Friskvård
Att sköta sin kropp så att den fungerar bra kan för någon innebära gym och speciella dieter, för andra att komma igång med kortare promenader, att börja sköta sin hygien bättre eller kanske att bara äta mer kostriktigt.
Precis som med ekonomi behövs en ”inventering” av utgångsläget där vi i utgångsläget inte gör jämförelser med andra.