STÖD OCH MOTIVATIONSBOENDE

Ring Oss: 076-902 41 05

http://www.usaonlinecasinos.org


Stöd och motivationsboende enligt självhjälpsmodellen.


- Vuxna med social problematik

- Intagning utan väntetid

- Vi kan ta emot klienter med läkemedelsassisterad behandling och personer med pågående eller planerad ADHD medicinering.

- Dygnet runt bemanning i form av medlevarskap. Vid behov kan dagpersonal inkallas med ca 10 minuters varsel.

 

Läs mera om innan och efterbehandling

 

 

Telefonnummer:

076-902 41 05

Faxnummer:      

0840 800 600

E-mail:

info@tingvallahemmet.se