STÖD OCH MOTIVATIONSBOENDE

Ring Oss: 076-902 41 05

http://www.usaonlinecasinos.org


Innan och efter HVB

 

 

 

INNAN BEHANDLINGEN

 

Att vara motiverad för behandling är ofta en färskvara.

Det aktuella HVB-hemmet har kanske inte plats utan det kan uppstå en kort väntan på placering. Då kan vi hjälpa till och låta klienten komma och bo hos oss och där han eller hon får stöd att bibehålla sin motivation i väntan på plats på behandlingshemmet.

 

Naturligtvis tilldelas denna person en kontaktman.

 

Stöd,motivation och trygghet är viktigt i detta läget.

 

 

EFTERVÅRD

 

Tryggt boende på Hörnstenen där vi tillsammans med klient, soc och boendestöd planerar för en trygg och stabil eftervård.

 

Vi kan i dagsläget erbjuda eftervård med möjlighet till praktikplats och/eller studier.

 

- Arbetsträning ute i samhället där vi tillsammans med arbetsförmedlingen hjälper till att hitta den optimala platsen.

 

- Studier på KOM VUX eller Sigtuna folkhögskola.

 

Vi kan i mån av plats erbjuda boende i stödlägenhet upp till 12 mån som finns i anslutning till Hörnstenen. Samtidigt arbetas det på vad som sker efter den perioden.

 

Under denna eftervård så finns kontaktman, boendestödjare, beroendemottagning och socialtjänsten med i planeringen och det under hela processen..

 

Hör utav er till oss så berättar vi mera.

 

Tel: 076-902 41 05
Fax: 0840 800 600

Email: info@hornstenen.org