Fortsatt boende • 575 kr/dygn

.

2000
januari 1

Stödboende • 1150 kr/dygn

Stödboende • 1150 kr/dygn
En inledande tid då vi tillsammans med placerande kommun och klient planerar insatser samt utreder behov och möjligheter. I avgiften ingår boende, mat, stödinsatser, kontakt med myndigheter och mycket annat utifrån individuella behov.
januari 2

Fortsatt boende • 575 kr/dygn

Fortsatt boende • 575 kr/dygn
Stöd, motivation och avtrappning av insatser utifrån behov. Pris 575 kronor/dygn för placerande kommun, klienten betalar nu själv hyra för det egna rummet.  Insatser lika som under steg 1.
januari 3

Boende med stöd • 0 kr

Boende med stöd • 0 kr
Den boende betalar genom inkomst från arbete, pension eller sjukersättning hyra plus en inackorderingsavgift på 1 800 kr/mån. Insatser och allt annat lika som under steg 1 och 2.  
januari 4

Flytta vidare med stöd • 0 kr

Flytta vidare med stöd • 0 kr
Utslussning till ett fungerande socialt liv och boende. Tar del av det stöd som det rikstäckande LP-vännernas Kamratförening ger (www.lpkamrat.se). Den som har möjlighet slussas in i arbete eller annan sysselsättning.  

Stöd, motivation och avtrappning av insatser utifrån behov.
Pris 575 kronor/dygn för placerande kommun, klienten betalar nu själv hyra för det egna rummet.  Insatser lika som under steg 1.