Flytta vidare med stöd • 0 krBoende med stöd • 0 krFortsatt boende • 575 kr/dygnStödboende • 1150 kr/dygn

Flytta vidare med stöd • 0 kr

[cool-timeline layout="default" animation="fade-up" date-format="F j" icons="YES" show-posts="20" skin="default" order="ASC" story-content="short"] Utslussning till ett fungerande socialt liv och boende. Tar del av det stöd som det rikstäckande LP-vännernas Kamratförening ger (www.lpkamrat.se). Den som har möjlighet slussas in i arbete eller annan sysselsättning.  
Läs mer

Boende med stöd • 0 kr

[cool-timeline layout="default" animation="none" date-format="F j" icons="YES" show-posts="20" skin="default" order="ASC" story-content="short"] Den boende betalar genom inkomst från arbete, pension eller sjukersättning hyra plus en inackorderingsavgift på 1 800 kr/mån. Insatser och allt annat lika som under steg 1 och 2.  
Läs mer

Fortsatt boende • 575 kr/dygn

[cool-timeline layout="default" animation="none" date-format="F j" icons="NO" show-posts="20" skin="default" order="ASC" story-content="short"] Stöd, motivation och avtrappning av insatser utifrån behov. Pris 575 kronor/dygn för placerande kommun, klienten betalar nu själv hyra för det egna rummet.  Insatser lika som under steg 1.
Läs mer

Stödboende • 1150 kr/dygn

[cool-timeline layout="default" animation="none" date-format=" j" icons="NO" show-posts="20" skin="dark" order="ASC" story-content="short"] En inledande tid då vi tillsammans med placerande kommun och klient planerar insatser samt utreder behov och möjligheter. I avgiften ingår boende, mat, stödinsatser, kontakt med myndigheter och mycket annat utifrån individuella behov.
Läs mer