Boende

Drogfritt stöd- och motivationsboende (12 platser)
Enkelrum och helinackordering

Insatser utifrån individuella behov. Boendet är beläget i Märsta strax norr om Stockholm. Vi tillhandahåller 12 platser i egna rum med tillgång till gemensamhetsutrymmen, flera gemensamma duschar/toaletter och tvättstuga.

Frukost, lunch och kvällsmål serveras från vårt gemensamma kök. Det finns även tillgång till ett mindre kök med möjligheter att laga till något enklare.

Bemannat av personal mellan kl 8.00 – 21.00, övrig tid finns jourpersonal tillgänglig inom 15 minuter.

Verksamheten vid Hörnstenen är utformad utifrån svenska förutsättningar för socialt arbete, föreningsliv och socialtjänst i samverkan men hämtar också inspiration från den evidensbaserade metoden Oxford House som utvecklats i USA.


Boende innan behandling

Inför placering på ett behandlingshem kan klienten bo på Hörnstenen och där få stöd att bibehålla sin motivation.

Boende efter behandling

Tryggt boende på Hörnstenen där vi tillsammans med klient, socialtjänst och den boende gemensamt planerar för en trygg och stabil utslussning.

Stödboende

Avsett för klienter som inte är aktuella för behandling men som ändå har ett behov av stöd. Placering sker genom socialtjänsten. Stödboendeplats kan övergå till gemenskapsboende efter en tid.

Gemenskapsboende

För den med ett fortsatt behov av långsiktigt stöd i sin livssituation. På gemenskapsboendet anvarar den enskilde med sin privata ekonomi för hyra och mat.

Kontakta oss så berättar vi mer om upplägg och priser!

EnglishSwedish