Boende

Drogfritt stöd- och motivationsboende (12 platser i enkelrum)
Tre friliggande lägenheter.

Insatser utifrån individuella behov. Vårt boende finns i Valsta strax norr om Stockholm där vi tillhandahåller 12 platser i egna rum med tillgång till gemensamhetsutrymmen, fyra duschar/toaletter och tvättstugor.

Frukost, lunch och kvällsmål serveras från vårt gemensamma kök. Det finns även tillgång till ett fullt utrustat kök och matsal i boendedelen.

Boendet är bemannat av personal dygnet runt, nattetid som sovande jour. 24/7 Larmklocka installerad.

Verksamheten vid Hörnstenen är utformad utifrån svenska förutsättningar för socialt arbete, föreningsliv och socialtjänst i samverkan. Sedan 2020 är Hörnstenen en integrerad del av

Oxford House


Boende innan behandling

Inför en placering på ett behandlingshem kan klienten bo på Hörnstenen och få stöd att bibehålla sin motivation.

Boende efter behandling

Tryggt boende på Hörnstenen där vi tillsammans med klient, socialtjänst och den boende gemensamt planerar för en trygg och stabil utslussning. Vi finns även representerade på cirka 10 platser över hela landet för att ingen som lämnat Hörnstenen ska hamna i en situation utan ett sunt kontaktnät.

Stödboende

Avsett för klienter som inte är aktuella för behandling men som ändå har behov av stöd. Placering sker bl.a. genom socialtjänsten. Stödboendeplatsen kan övergå till gemenskapsboendeplats (Oxford House) efter en tid.

Gemenskapsboende (Oxford House)

För den med ett fortsatt behov av långsiktigt stöd i sin livssituation. På gemenskapsboendet ansvarar den enskilde med sin privata ekonomi för hyra och mat.

Kontakta oss så berättar vi mer om upplägg och priser!