FAQs

Q?

Riktlinjer

A.

  • Vid bruk av alkohol eller droger får man lämna hemmet omedelbart
  • Vid veckomötets beslut väger alla röster lika mycket
  • Kostnader för mat, hyra och övriga omkostnader delas solidariskt mellan de boende

Q?

Vad har personalen för kompetens?

A.

Kurator

Sjuksköterska

Behandlingsassistenter

Ekonom

Kökspersonal

Q?

Hur får jag en plats hos er?

A.

Alla som söker till oss vill vi helst träffa för ett personligt kontaktbesök.
Socialtjänsten skall vara kontaktad och med från början av planeringen.

EnglishSwedish