Om oss

kursareFarg

Stöd- och motivationsboendet Hörnstenen har funnits i Märsta sedan 2008. Boendet hette tidigare Tingvallahemmet men bytte namn när vi flyttade till Mjölnergatan i Valsta.

Vi finns fortrarande i Valsta men sedan 2019 på Valstavägen 72 i nyrenoverade och fräscha lokaler. Orsaken till att vi flyttat ett par gånger beror på att vi stegvis uppgraderat standarden på våra lokaler.

LP-vännernas Kamratförening som är huvudman för Hörnstenens stödboende är en ideell förening som bildades 2006 med syftet att utifrån en kristen värdegrund vara en kamratstödjande gemenskap för personer med i huvudsak en beroendeproblematik. Övergripande mål är att skapa sammanhang där personer i behov av insatser får möjlighet att leva, växa och utvecklas i egen kraft med stöd av andra. 

LP-vännernas Kamratförening har sedan starten arbetat i samverkan med LP-verksamhetens ideella riksförening och varit stöd för personer i utsluss från vård och behandling för missbruk av alkohol och droger. Vi samarbetar med andra organisationer inom beroendevården och i nära samverkan med socialtjänsten, beroendeenheter etc.

LP-vännernas Kamratförening finns idag representerad på ett 10-tal platser över landet.