Om oss

kursareFarg

Stöd- och motivationsboendet Hörnstenen har funnits i Märsta sedan 2008. Boendet hette tidigare Tingvallahemmet men bytte namn när man sommaren 2018 flyttade från sina lokaler på Tingvallavägen till nya och mer ändamålsenliga lokaler på Mjölnergatan i Valsta. Boendet har under åren haft olika huvudmän såsom Hela människan RIA Järfälla, LP-ABC och LP-verksamhetens Ideella Riksförening. I mars 2017 tog LP-vännernas Kamratförening över driften av boendet.

LP-vännernas Kamratförening är en ideell förening som bildades 2006 med syftet att utifrån en kristen värdegrund vara en kamratstödjande gemenskap för personer med i huvudsak beroendeproblematik och deras anhöriga. Övergripande mål är att skapa sammanhang där personer i behov av insatser får möjlighet att leva, växa och utvecklas i egen kraft med stöd av andra. Föreningen ägs och drivs av personer ur målgrupperna.

LP-vännernas Kamratförening har sedan starten arbetat i samverkan med LP-verksamhetens ideella riksförening och varit stöd för personer i utsluss från vård och behandling för missbruk av alkohol och droger. Man arbetar också nära andra organisationer inom beroendevården och i nära samverkan med socialtjänsten. LP-vännernas Kamratförening finns idag representerad på ett 10-tal platser över landet.

EnglishSwedish